“Actualment som l’únic servei educatiu específic de motòrics de Catalunya” (entrev. SEEM Pont del Dragó)

“Actualment som  l’únic servei educatiu específic de motòrics  de Catalunya” (entrev. SEEM Pont del Dragó)

(A continuació teniu l’entrevista que apareix publicada en el número 54 del Lligam amb l’equip directiu del SEEM Pont del Dragó, amb qui venim col·laborant -i de forma molt positiva- des de fa més de deu anys). Recentment hem mantingut una estreta relació amb el SEEM, col·laborant amb dos alumnes amb necessitats específiques. Amb un,

(A continuació teniu l’entrevista que apareix publicada en el número 54 del Lligam amb l’equip directiu del SEEM Pont del Dragó, amb qui venim col·laborant -i de forma molt positiva- des de fa més de deu anys).


Recentment hem mantingut una estreta relació amb el SEEM, col·laborant amb dos alumnes amb necessitats específiques. Amb un, per preparar el seu salt al batxillerat artístic. I amb l’altra, per un tema d’una plataforma per a una cadira de rodes. En tots dos casos, la comunicació ha estat efectiva i afectiva des d’un punt de vista emocional. Així que, abans de començar, volíem donar-vos les gràcies públicament.

Fet aquest petit comentari, com definiríeu què és el SEEM?
Doncs, abans de respondre, voldríem presentar-nos: el CEE i SEEM Pont del Dragó és una organització que pertany al CEB (Consorci d’Educació de Barcelona) i el componen un centre d’educació especial i un servei educatiu específic de motòrics. Comptem ja amb una trajectòria de més de trenta anys.
Des del curs 2018-2019 l’equip directiu s’ha renovat i actualment el conformen l’Anna de la Cuesta com a directora d’ambdós serveis, el Javi Casas com a coordinador del SEEM, la Sílvia Andrés com a cap d’estudis i l’Albert Llorente com a secretari. Així, un servei no pot entendre’s sense l’altre, ja que tenen objectius compartits en relació amb el suport a l’escolarització dels alumnes amb discapacitat motòrica.
Concretament, el SEEM és un equip multidisciplinari format per professors, orientadors, fisioterapeutes, logopedes i psicòlegs que atenen a aquells escolars amb necessitats específiques de suport educatiu des de la primera infància en el seu pas per l’escola infantil de 0 a 6 anys, l’ensenyament obligatori, el batxillerat, els cicles formatius o la universitat.

De quina administració o institució depenen?
Som una entitat municipal integrada en el Consorci d’Educació de Barcelona. I el nostre àmbit d’actuació és Barcelona ciutat.

I, com es poden sol·licitar els seus serveis?

Com a servei educatiu específic per a alumnat amb discapacitat motòrica, treballem sempre de manera coordinada amb la resta de serveis. Les demandes es reben sempre a través de l’EEAEN (Equip Educatiu d’Atenció Especials Necessitats de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona) en els casos de les “Escoles Bressol” i de l’EAP (Equip d’Atenció Psicopedagògica) de referència, en les etapes obligatòria i postobligatòria.
En alguna ocasió també rebem demandes per part dels professionals de les aules hospitalàries i/o de l’equip d’Atenció Educativa Domiciliària.
En el cas de les universitats, proporcionem suport a l’alumnat que hem atès en el seu pas pel batxillerat i en la realització de les PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad).

Quines són les necessitats que més atenen?
Quan es rep una demanda sovint són un conjunt d’aspectes els que preocupen. Possiblement el més usual és la necessitat d’assessorar en relació amb els aspectes posturals i a l’habilitació de l’entorn per garantir la participació. També s’ha d’encarar en moltes ocasions les necessitats comunicatives i l’ús eficient de la tecnologia.
Un altre dels aspectes que requereixen atenció és l’elaboració del pla de treball i les adaptacions metodològiques que afavoreixin el Disseny Universal de l’Aprenentatge.

I, quina capacitat tenen per donar resposta a aquestes demandes?
Generalment sempre que arriba una demanda en el nostre marc d’actuació, se li dóna resposta. Posteriorment, depenent del cas i de les necessitats, es du a terme un pla de seguiment conjunt amb el centre, l’EAP i altres serveis si és necessari.
Si intervé més d’un servei, quan l’alumne presenta pluridiscapacitat, és de vital importància actuar coordinadament.

De fet, amb aquesta entrevista, volem fer arribar als pares i mares la informació sobre aquest servei, però la nostra voluntat és que també arribi a tot el territori de Catalunya: què els podem dir? Quants serveis d’aquest tipus hi ha per tot el territori?
Actualment som l’únic servei educatiu específic de motòrics de Catalunya. Fora de l’àmbit del CEB, aquests casos s’atenen mitjançant els EAP de referència del territori.
Per facilitar l’actualització constant i la transferència de coneixements, el SEEM organitza anualment un curs de formació dirigit a professionals de l’ensenyament, que està reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. També es realitzen altres activitats de formació d’estudiants de cicles formatius, graus universitaris i s’acullen estudiants en període de pràctiques.

Com i quan poden accedir els pares al SEEM?
Al ser un servei educatiu, les famílies no poden contactar directament amb nosaltres. La nostra actuació sempre va vinculada a contemplar i donar suport a l’actuació dins de l’entorn escolar. Però si en algun cas és necessari assessorar a les famílies es fa, tot i que sempre en col·laboració amb el centre educatiu.

A nivell d’Ensenyament, quines necessitats detecten?
Com hem comentat abans, les demandes són variades i la nostra feina és proporcionar recursos i acompanyar a l’alumnat i als professionals. El nostre marc d’actuació està enfocat a l’àmbit educatiu.

Quines necessitats són les que es cobreixen i quines són les que queden per resoldre?
En principi el servei cobreix les necessitats que formen part del nostre àmbit de treball, és a dir, les necessitats derivades de l’entorn educatiu en totes les etapes formatives com, per exemple, proporcionar material postural, desplaçament i adaptar l’entorn de treball de l’alumne, provar i implementar noves tecnologies, l’orientació educativa…

En aquest últim cas, què esperen que fem des de la nostra associació? Ja ens coneixen i saben que som bons negociadors i comprensius, però també reivindicatius.
Creiem que un aspecte interessant a treballar és acompanyar els alumnes una vegada acabin el seu itinerari formatiu i fomentar la formació continuada, proporcionar espais de difusió de recursos i avenços tecnològics per millorar l’autonomia social, el desenvolupament professional… En resum, proporcionar una major qualitat de vida.

Precisament i des de la perspectiva de la nostra entitat i per la ubicació de l’Escola Especial del Pont del Dragó des de fa molt temps, tenim una relació estreta. Ha estat, per tant, una història de col·laboració molt satisfactòria. Però, com valoren des del SEEM el treball amb nosaltres?
Creiem que és molt important mantenir una relació estreta amb la xarxa d’entitats i serveis, ja que el treball col·laboratiu ajuda que els usuaris i les famílies estiguin més informades i sentin que tenen més suport.
Per tot això, valorem de forma molt positiva el treball amb ASEM Catalunya.

S’han plantejat que aquesta relació pogués ser més estreta, amb una major coordinació i/o col·laboració amb nosaltres?
La col·laboració entre les dues entitats es remunta al 2003. Per commemorar aquella data vam rebre el 2013 el Premi Fem Pinya (es pot veure la notícia a la nostra web, a l’enllaç: http://www.bcn.cat/pontdeldrago/ca/noticies_premis_fempinya.html).
Actualment la nostra col·laboració se centra bàsicament en la cessió d’espais per a la formació i la realització de la formació en centres de treball dels alumnes del PFI.

Per acabar, el treball entre les dues entitats és bo, com ja ha comentat, però hi afegiria alguna cosa?
Nosaltres agraïm a ASEM l’oportunitat de poder fer difusió de la nostra entitat entre tots els associats i donar a conèixer el treball que realitzem amb l’alumnat i els centres educatius.

Asem Catalunya
Asem Catalunya
ADMINISTRATOR
Perfil

Posts Carousel

Deixar un missatge

El teu email no serà publicat. Es requereixen els camps marcats amb *

Cancel reply