Les malalties neuromusculars són malalties cròniques, és a dir que, un cop comencen a mostrar els seus efectes aquests perduren per a tota la vidaEl seu símptoma més important és la pèrdua de força. Aquesta pot ser evident des del naixement o pot aparèixer a poc a poc a qualsevol edat. Són malalties d’origen genètic generalment manifestades en un deteriorament progressiu dels músculs o dels nervis que hi són destinats.

Per sort aquestes malalties no produeixen cap tipus de dolor ni afecten la intel·ligència encara que la pèrdua de força limita aspectes de la vida social, afectiva i altres. Crea una sensació de dependència dels altres. Tot i que existeixen fundades esperances d’arribar a trobar un tractament curatiu per a la gran majoria d’aquestes malalties, ara com ara no n’hi ha cap. No obstant això, sí que podem fer alguna cosa per millorar l’estat del malalt. Per exemple fisioteràpia, prevenció de deformacions, esport adaptat i altres.

Les principals malalties neuromusculars són:

Suport i salut