Som

La Associació Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars, una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat atendre a les persones amb malalties neuromusculars, als seu familiars i als professionals que treballen i estan en contacte amb aquest col·lectiu. Asem Catalunya és el centre de referència a Catalunya de les persones amb malalties neuromusculars per la tasca psicosocial que realitza des dels seus començaments, els anys 80.
Treballem amb:

 

El nostres objectius són:

Acompanyament

Proporcionar assesorament, informació i acompanyament

Atenció integral

Oferir atenció integral a l’afectat, les famílies i a la comunitat

Sensibilització

Col·laborar amb la comunitat per aconseguir una societat més igualitària

Què són les malalties neuromusculars?

Les malalties neuromusculars formen un grup heterogeni de transtorns. Majoritàriament són genètiques, hereditaries i progressives, amb una amplia varietat de formes clíniques que impliquen que cadascuna tingui unes necessitats específiques. Podriem dir que les malalties neuromusculars es caracteritzen per una pèrdua general i progressiva de la força muscular.

Les causes poden ser:

– Alteració de la segona motoneurona

– Malaltia del múscul

– Transtorns de la unió neuromuscular

Existeixen més de 100 patologies descrites, per això a vegades els disgnòstics no són del tot precisos. Encara que no hi ha tractament efectiu que porti a la cura, sí que existeixen tractaments que asseguren una qualitat de vida de les persones afectades, com l’exercici físic continuat i moderat, un estil de vida saludable i un estat emocional positiu. Totes, ajudaran a viure de la manera més confortable possible.

Programes i projectes

 • Programa Suport i promoció de la Integració

  Projectes:

  Projecte d’Atenció social individual i familiar, d’Atenció Social Grupal, d’Acollida i Solidaritat, de Cursets per a socis, afectats, familiars i d’Atenció Domiciliària

 • Programa Suport psicològic

  Projectes:

  Projecte d’Atenció individual i grupal, Suport Psicològic, Consultories, Col·laboració Jornades Científic Informatives, Supervisió de Professionals i Sessions de Formació Psicosocial.

 • Programa Oci Terapèutic

  Projectes:

  Activitats Culturals Recreaives, Esportives, de Formació i Día de les famílies.

 • Programa Sociosanitari

  Projectes:

  Jornades científic-informatives, Sessions clíniques, Manual de Fisioteràpia Respiratòria, Comitè d’Experts.

 • Programa d'Ensenyament

  Projectes:

  Projecte Coneixem-nosSom així i L’aula es mou.

 • Programa de Difusió i Comunicació

  Projectes:

  Revsita Lligam, Vídeo divulgatiu, Llibre divulgatiu de les Malalties Neuromusculars i Opúscle d’Ensenyament.

 • Més programes

  Solidaritat, Jove, d'Ocupació, de Docència, de Formació.

Tens algun dubte?