L'organ assessor

científic i multidisciplinar.

El Comitè d’Experts d’ASEM Catalunya és l’òrgan assessor de caràcter científic, format per professionals de reconegut prestigi.

 

 

 

 

Neurologia, Neuropediatria, Pneumologia, Fisioteràpia, Psicologia, Infermeria, Ètica, etc., així com aquelles altres especialitats i disciplines que, de manera puntual o permanent, sigui necessari incorporar amb la finalitat de garantir un abordatge integral i multidisciplinar de l’atenció de les persones amb malalties neuromusculars des d’una perspectiva holística.

El comitè està format per 17 membres:

Dra. Julita Medina, de l’Hospital de Sant Joan de Déu

Dr. Carles Casasnovas, de l’Hospital de Bellvitge

Dra. Conxita Closa, de Corporatión Fisiogestión

Dr. Jaume Colomer, de l’Hospital de Sant Joan de Déu

Dr. Jordi Diaz, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Dra. Pía Gallano, de l’Hospital de Sant Pau

Dr. Josep Gàmez, de l’Hospital de la Vall d’Hebrón

Dr. José Ma. Grau, Hospital Clínic

Dra. Mar Meléndez, de l’Hospital de la Vall d’Hebrón

Dr. José C. Melisenda, Hospital Clínic

Dra. Francina Munell, de l’Hospital de la Vall d’Hebrón

Dra. Alba Gómez, de l’Hospital de la Vall d’Hebrón

Dra. Montse Olivé, IDIBELL, Hospital Universitari de Bellvitge

Dr. Martí Pons, de l’Hospital de Sant Joan de Déu

Dr. Miquel Àngel Rubio, de l’Hospital del Mar

Sra. Carmen Caja, Asem Catalunya

Sr. Bernardo Gàmez, Asem Catalunya

Sra. Maria Ramos, Asem Catalunya

Calendari reunions 2019:

_14 març
_13 juny
_17 octubre

 

Multidisciplinar

La variabilitat de malalties i de manifestacions fan que les persones afectades tinguin necessitats diverses i que sigui convenient una atenció multidisciplinar.

.

Rigor

És una garantia per a tots els associats que qualsevol problema o consulta sobre atenció o la recerca, són analitzats i informats per experts.

 

Actualització

El Comitè es reuneix 3 cops l’any per tractar els temes d’actualitat al voltant de l’associació.

La seva tasca

 • Assessorar

  Aspectes clínics

  sobre aspectes clínics de les malalties neuromusculars.

  Adequació sanitària

  Assessorar i informar sobre línies prioritàries en matèria d’adequació sanitària, formació i informació de malalties neuromusculars.

 • Informar

  Recerca

  Informar sobre estudis concrets que s’estiguin realitzant en l’àmbit sanitari, línies de recerca, nous tractaments, etc.

  Estudis epidemiològics

  Informar sobre els estudis epidemiològics que s’estiguin duent a terme, sobre les malalties neuromusculars i sobre el cens d’afectats i la seva distribució geogràfica.

 • Consultes

  Dubtes i suggeriments

  Analitzar les qüestions i suggeriments que ASEM Catalunya els plantegi.

 • Posicionament

  Rigorositat

  Resoldre aquelles qüestions i situacions que segons criteri de ASEM Catalunya requereixin un posicionament del Comitè Assessor.

Tens algun dubte?