JORNADES ASEM CATALUNYA 2022

JORNADES ASEM CATALUNYA 2022

Les Jornades ASEM Catalunya tindran com a focus d’interès la recerca Ens complau presentar el cartell de les Jornades ASEM Catalunya. Aquestes es celebraran el pròxim 17 de Setembre en el Centre Cívic Convent de Sant Agustí, situat en Carrer del Comerç 36 de Barcelona, al costat del parc de la Ciutadella. Serà una jornada

Les Jornades ASEM Catalunya tindran com a focus d’interès la recerca

Ens complau presentar el cartell de les Jornades ASEM Catalunya. Aquestes es celebraran el pròxim 17 de Setembre en el Centre Cívic Convent de Sant Agustí, situat en Carrer del Comerç 36 de Barcelona, al costat del parc de la Ciutadella.
Serà una jornada amb inici a les 09.30 h i finalitzaran a les 17.30 h.
Tindrem un coffee-break al matí i un intermedi per al menjar, que serà opcional, per si algun assistent prefereix fer el menjar fora del recinte del convent Sant Agustí. D’aquí els preus de la inscripció, 10€ inscripció bàsica i 25€ amb menjar inclòs. Ja es pot realitzar la pre-inscripció contactant amb nosaltres:

administracio@asemcatalunya.com
933 46 90 59 / 619 39 47 42

Els accessos al Centre Civic Convent de Sant Agustí són múltiples a la zona i accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.
Bus 47, H14, V15
Metre Arc de Trionf L1 (900m)
Tren, Estació de França Adif (650m)
Així mateix existeixen tres pàrquings en la zona amb accés a persones de mobilitat reduïda:
Garatge Ciutadella – 2 Pàrquing, Carrer del Comerç 32.
Pàrquing PARKIA – El Born Center Ciutadella Zoo, Plaça Comercia S/N
Saba Aparcaments, Passeig Lluis Companys 12.

CARTELL JORNADES

Present i Futur de l’atenció a persones amb malalties neuromusculars

Aquest primer bloc constarà de diverses ponències sobre la recerca i els seus avanços en teràpia gènica, teràpia cel·lular, teràpia immunològica, farmacèutica, etc…
Així mateix, es parlarà dels drets del pacient, autonomia de la presa de decisions, espais de participació, vies d’informació, etc…

Recursos rehabilitadors per al nostre dia a dia

En aquest bloc oferirem xerrades de caire pràctic sobre fisioteràpia, logopèdia, teràpia ocupacional i psicologia amb intervencions de professionals que ens acostaran solucions i consells molt pràctics per a millorar la qualitat de vida dels afectats per malalties neuromusculars.

A la tarda, després del menjar, hem confeccionat una sèrie de tallers molt pràctics en els quals la participació serà l’essencial. En endavant anirem oferint més informació sobre aquest tema.
Igual que en les ponències i xerrades, en breu oferirem tota la informació concernent al programa en si.

_________________________________________

Las Jornadas ASEM Cataluña tendrán como foco de interés la investigación

Nos complace presentar el cartel de las Jornadas ASEM Cataluña. Estas se celebrarán el próximo 17 de Septiembre en el Centro Cívico Convento de San Agustín, situado en Calle del Comercio 36 de Barcelona, junto al parque de la Ciutadella.
Será una jornada con inicio a las 09.30 h y finalizarán a las 17.30 h.
Tendremos un coffee-break por la mañana y un intermedio para la comida, que será opcional, por si algún asistente prefiere hacer la comida fuera del recinto del convento San Agustín. De aquí los precios de la inscripción, 10€ inscripción básica y 25€ con comer incluido. Ya se puede realizar la pre-inscripción contactando con nosotros:

administracio@asemcatalunya.com
933 46 90 59 / 619 39 47 42

Los accesos en el Centro Civic Convento de San Agustín son múltiples en la zona y accesibles para personas con movilidad reducida.
Buzo 47, H14, V15
Metro Arco de Trionf L1 (900m)
Tren, Estación de Francia Adif (650m)
Así mismo existen tres parkings en la zona con acceso a personas de movilidad reducida:
Garaje Ciutadella – 2 Parking, Calle del Comercio 32.
Parking *PARKIA – El Borne Center Ciutadella Zoo, Plaza Comercia S/N
Savia Aparcamientos, Paseo Lluis Companys 12.

Presente y Futuro de la atención a personas con enfermedades neuromusculares

Este primer bloque constará de varias ponencias sobre la investigación y sus avances en terapia génica, terapia celular, terapia inmunológica, farmacéutica, etc…
Así mismo, se hablará de los derechos del paciente, autonomía de la toma de decisiones, espacios de participación, vías de información, etc…

Recursos rehabilitadores para nuestro día a día

En este bloque ofreceremos charlas de cariz práctico sobre fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y psicología con intervenciones de profesionales que nos acercarán soluciones y consejos muy prácticos para mejorar la calidad de vida de los afectados por enfermedades neuromusculares.

Por la tarde, después de la comida, hemos confeccionado una serie de talleres muy prácticos en los cuales la participación será lo esencial. En lo sucesivo iremos ofreciendo más información sobre este tema.
Igual que en las ponencias y charlas, en breve ofreceremos toda la información concerniente al programa en sí.

Asem Catalunya
Asem Catalunya
ADMINISTRATOR
Perfil

Posts Carousel

Deixar un missatge

El teu email no serà publicat. Es requereixen els camps marcats amb *

Cancel reply