ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE MUÉVETE Y ACCEDE S.L. I ASEM CATALUNYA

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE MUÉVETE Y ACCEDE S.L. I ASEM CATALUNYA

DES D’AVUI ELS SOCIS DE *ASEM CATALUNYA ES VEUEN BENEFICIATS PER AQUEST ACORD DE COL·LABORACIÓ Avui és un gran dia ja que podem anunciar l’acord de col·laboració entre la companyia MUÉVETE Y ACCEDE S.L. i la nostra entitat ASEM CATALUNYA. Aquest és un acord molt útil i de gran ajuda per a tots els socis

DES D’AVUI ELS SOCIS DE *ASEM CATALUNYA ES VEUEN BENEFICIATS PER AQUEST ACORD DE COL·LABORACIÓ

Avui és un gran dia ja que podem anunciar l’acord de col·laboració entre la companyia MUÉVETE Y ACCEDE S.L. i la nostra entitat ASEM CATALUNYA. Aquest és un acord molt útil i de gran ajuda per a tots els socis de la nostra entitat, ja que els descomptes són molt afavoridors per als interessos dels usuaris.

MUÉVETE Y ACCEDE S.L. és una companyia amb una experiència de més de 20 anys, oferint solucions als millors centres de Catalunya i un punt indubtable de referència per a totes les persones que requereixen d’ajuda per a la seva mobilitat. L’èxit del seu plantejament és sens dubte l’assessorament, la varietat de productes que ofereixen i el taller propi que remata una perfecta línia d’atenció al client.

Seguint aquesta línia, MUÉVETE Y ACCEDE S.L. es compromet a donar la màxima prioritat en la reprogramació, reparació i lliurament de cadires electròniques d’usuaris de ASEM Catalunya. També col·laborarà en activitats que puguin ser d’interès entre les dues entitats. Per part nostra farem difusió dels productes i novetats que ofereixi MUÉVETE Y ACCEDE S.L. en els nostres canals de comunicació així com derivar als nostres socis i possibles clients que requereixin de productes i serveis com els que oferta MUÉVETE Y ACCEDE S.L.

Quan podem beneficiar-nos d’aquests descomptes?

L’acord ja està en vigor, en principi per a un any. Per tant, quan sigui que necessitin assessorament, ajuda quant a mobilitat, accessibilitat, rehabilitació, ortopèdia, llar, vida diària, recuperació, esport, poden contactar amb l’establiment:

MUÉVETE Y ACCEDE S.L.
Carrer d’Amadeu Torner, 51
L´L’Hospitalet de Llobregat
Tel:  93 677 75 36

WhatApp: (+34) 63 74 77 117

Email: info@mueveteyaccede.es

Des de ASEM Catalunya treballem per a millorar la qualitat de vida dels nostres socis i dels afectats per malalties neuromusculars en general. Fer més senzill el dia a dia gràcies a les ajudes tècniques és la fi d’aquest acord, però cal no oblidar un dels valors essencials de l’entitat, que no és més que acompanyar-vos i estar al vostre costat per a tot el que necessiteu. Una bona atenció i la nostra experiència són la major de les nostres referències.

________________________________________________________________________________________

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE MUÉVETE Y ACCEDE S.L. Y ASEM CATALUNYA

DESDE HOY LOS SOCIOS DE ASEM CATALUNYA SE VEN BENEFICIADOS POR ESTE ACUERDO DE COLABORACIÓN

Hoy es un gran día ya que podemos anunciar el acuerdo de colaboración entre la compañía MUÉVETE Y ACCEDE S.L. y nuestra entidad ASEM CATALUNYA. Este es un acuerdo muy útil y de gran ayuda para todos los socios de nuestra entidad, ya que los descuentos son muy favorecedores para los intereses de los usuarios.

Muévete y Accede S.L. es una compañía con una experiencia de más de 20 años, ofreciendo soluciones a los mejores centros de Cataluña y un punto indudable de referencia para todas las personas que requieren de ayuda para su movilidad. El éxito de su planteamiento es sin duda el asesoramiento, la variedad de productos que ofertan y el taller propio que remata una perfecta línea de atención al cliente.

Siguiendo esta línea, Muévete y Accede S.L. se compromete a dar la máxima prioridad en la reprogramación, reparación y entrega de sillas electrónicas de usuarios de ASEM Cataluña. También colaborará en actividades que puedan ser de interés entre las dos entidades. Por nuestra parte haremos difusión de los productos y novedades que ofrezca Muévete y Accede S.L. en nuestros canales de comunicación así como derivar a nuestros socios y posibles clientes que requieran de productos y servicios como los que oferta Muévete y Accede S.L.

¿Cuándo podemos beneficiarnos de estos descuentos?

El acuerdo ya está en vigor, en principio para un año. Por lo tanto, cuando sea que necesiten asesoramiento, ayuda en cuanto a movilidad, accesibilidad, rehabilitación, ortopedia, hogar, vida diaria, recuperación, deporte, pueden contactar con el establecimiento:

MUÉVETE Y ACCEDE S.L.
Carrer d’Amadeu Torner, 51
L´HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel:  93 677 75 36

WhatApp: (+34) 63 74 77 117

Email: info@mueveteyaccede.es

Desde ASEM Catalunya trabajamos para mejorar la calidad de vida de nuestros socios y de los afectados por enfermedades neuromusculares en general. Hacer más sencillo el día a día gracias a las ayudas técnicas es el fin de este acuerdo, pero no hay que olvidar uno de los valores esenciales de la entidad, que no es más que acompañaros y estar a vuestro lado para todo lo que necesitéis. Una buena atención y nuestra experiencia son la mayor de nuestras referencias.

Asem Catalunya
Asem Catalunya
ADMINISTRATOR
Perfil

Posts Carousel

Deixar un missatge

El teu email no serà publicat. Es requereixen els camps marcats amb *

Cancel reply