Setmana de Respir Familiar

Setmana de Respir Familiar

Consisteix en una setmana de convivència entre nens/as (entre 8 i 13 anys) i adolescents (entre 14 i 20 anys) afectats per una malaltia neuromuscular i nens/as i adolescents sense cap discapacitat, en la qual poder realitzar activitats d’interès pedagògic, esportiu i social, per a facilitar la inclusió dels nens i joves en el seu

Consisteix en una setmana de convivència entre nens/as (entre 8 i 13 anys) i adolescents (entre 14 i 20 anys) afectats per una malaltia neuromuscular i nens/as i adolescents sense cap discapacitat, en la qual poder realitzar activitats d’interès pedagògic, esportiu i social, per a facilitar la inclusió dels nens i joves en el seu entorn més pròxim (família, escola, amics). Es pretén fomentar el coneixement de l’esport adaptat entre els participants i les seves famílies. Els nens poden tenir procedència de qualsevol punt d’Espanya. Els nens amb discapacitat disposaran d’una ràtio d’1 a 1, garantint l’atenció i les cures. Així mateix es disposa d’un sanitari per a qualsevol emergència. Les activitats es realitzen en un entorn adaptat a les necessitats de gran quantitat de cadires elèctriques.

Així mateix les famílies cuidadores disposen d’aquest període per a descansar i fomentar la relació de parella i cura d’altres fills.

Informació i documents per a la inscripció

FULLET

AUTORITZACIÓ COLÒNIES

AUTORITZACIÓ TRASLLATS

FITXA D’AUTONOMIA I CONEIXEMENT PERSONAL

INFORME AUTONOMIA

FULLA DE MEDICACIÓ

INSCRIPCIONS I AUTORITZACIONS

_________________________

Consiste en una semana de convivencia entre niños/as (entre 8 y 13 años) y adolescentes (entre 14 y 20 años) afectados por una enfermedad neuromuscular y niños/as y adolescentes sin ninguna discapacidad, en la que poder realizar actividades de interés pedagógico, deportivo y social, para facilitar la inclusión de los niños y jóvenes en su entorno más cercano (familia, escuela, amigos). Se pretende fomentar el conocimiento del deporte adaptado entre los participantes y sus familias. Los niños pueden tener procedencia de cualquier punto de España. Los niños con discapacidad dispondrán de una ratio de 1 a 1, garantizando la atención y los cuidados. Así mismo se dispone de un sanitario para cualquier emergencia. Las actividades se realizan en un entorno adaptado a las necesidades de gran cantidad de sillas eléctricas.

Así mismo las familias cuidadoras disponen de este periodo para descansar y fomentar la relación de pareja y cuidado de otros hijos.

Información y documentos para la inscripción

FOLLETO

AUTORIZACIÓN COLONIAS

AUTORIZACIÓN TRASLADOS

FICHA DE AUTONOMÍA Y CONOCIMIENTO PERSONAL

INFORME AUTONOMÍA

HOJA DE MEDICACIÓN

INSCRIPCIONES Y AUTORIZACIONES

 

 

 

Asem Catalunya
Asem Catalunya
ADMINISTRATOR
Perfil

Posts Carousel

Deixar un missatge

El teu email no serà publicat. Es requereixen els camps marcats amb *

Cancel reply