Obert el període de sol.licitud de les PUA per aquest 2020 i que s’estén fins al 10 de setembre

Obert el període de sol.licitud de les PUA per aquest 2020 i que s’estén fins al 10 de setembre

Divendres 10 de juliol es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat les bases per a la sol·licitud de la Prestació d’Atenció Social a les Persones amb Discapacitat (PUA). El període per a la seva tramitació s’estén dos mesos des de la seva publicació, és a dir, fins al 10 de setembre (inclòs) per

Divendres 10 de juliol es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat les bases per a la sol·licitud de la Prestació d’Atenció Social a les Persones amb Discapacitat (PUA). El període per a la seva tramitació s’estén dos mesos des de la seva publicació, és a dir, fins al 10 de setembre (inclòs) per a presentar les sol·licituds. Es pot fer via presencial en qualsevol de les dependències del Departament de Treball, Benestar Social i Famílies o a través d’Internet, en els següents enllaços, des d’on es poden descarregar els formularis i/o fer les gestions pertinents:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/formularis_i_documentacio/persones_amb_discapacitat/formularis_persones_fisiques/

Informació, tràmits i sol·licitud 2020:  http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacio-datencio-social-a-les-persones-amb-discapacitat-PUA?category=7614d1e8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Oficines amb registre on poder presentar la sol·licitud: http://treballiaferssocials.gencat.cat/registres

La partida pressupostària destinada a aquestes prestacions, segons apareix publicat en les bases de la convocatòria, és de 2.615.000 euros, amb ajudes que poden anar des de 50 euros fins a quasi 3.000 euros, depenent en cada cas del que se sol·liciti però també de la situació econòmica i social a valorar en cada cas particular. Alguns dels requisits necessaris són estar empadronat i resident des de fa cinc anys a Catalunya, tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% o acreditar una situació de necessitat econòmica (que es valora tenint com a referència l’Indicador de Renda de Suficiència  de Catalunya -IRSC-, establert en 569,12 euros/mes o 7.967,73 euros/any). En funció de si els ingressos són iguals o superiors a aquestes quantitats es poden rebre ajudes que van des del 100% de la prestació fins al 25%, tenint en compte també que s’apliquen mesures correctores segons si la família la conformen 3 membres  o més, fins arribar a un màxim de 10.

(Tant en aquest cas com en qualsevol altre comentat en aquest article, recomanem llegir-se detingudament les bases per estar ben informat sobre els seus detalls).

Aquestes prestacions tenen per objecte, com es precisa en el document, “contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social”. Es divideixen en dos grans grups (mobilitat i transport, i prestacions per a l’autonomia personal i la comunicació) i inclouen un ampli espectre d’ajudes. En el primer grup es troben, entre d’altres, des d’ajudes de 93 euros/mes per al transport en situacions d’atenció precoç o ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional a reconversions del permís de conduir (210 euros) o adaptacions del vehicle (com un accelerador i fre per a persones amb tetraplegia, establert en 2.500 euros).

En l’àmbit de l’autonomia personal i la comunicació, les prestacions es divideixen segons discapacitats visual, auditiva i física, intel·lectual o mental. En aquest últim apartat es divideixen segons si són per al dormitori, higiene personal i activitats de la vida diària, transferències, mobilitat, posicionament, comunicació i accessibilitat. Inclouen molts elements com, per exemple, llits articulats, tamborets o cadires de dutxa, seients giratoris, grues d’elevació, arnés per a la grua, motors o sistemes que facilitin l’autopropulsió de cadires de rodes manuals o adaptacions de l’ordinador. Dins aquest punt hi ha, entre altres, adaptacions de l’USB, ratolí, programa de símbols i/o text per a la comunicació amb síntesi de veu, comunicador de pantalla dinàmica i/o ortogràfica, teclat alternatiu o adaptació per al mòbil.

Tots els elements i prestacions estan especificats en l’annex de les bases, així com la documentació requerida per a realitzar les sol·licituds. Acabat el període de presentació, la concessió es durà a terme en un període màxim de tres mesos.

A continuació, teniu les bases publicades dins del perfil d’ASEM Catalunya (en la plataforma on line isuu. Només heu de fer doble click sobre la imatge i s’obrirà la finestra). Per a qualsevol dubte, estem a la vostra disposició.

 

 

Asem Catalunya
Asem Catalunya
ADMINISTRATOR
Perfil

Posts Carousel

Deixar un missatge

El teu email no serà publicat. Es requereixen els camps marcats amb *

Cancel reply