Importància de registrar les malalties neuromusculars: el model NMD-ES

Importància de registrar les malalties neuromusculars: el model NMD-ES
El Registre de Pacients és una eina efectiva i ràpida per a l'impuls d'investigacions en malalties neuromusculars

Unitat de Malalties Neuromusculars. Servei de Neurologia. Hospital Santa Creu i Sant Pau. Universitat Autònoma de Barcelona Grup CIBERER # U762 Article de: SONIA SEGOVIA (coordinadora i gestora del registre NMD-ES. Institut Recerca / CIBERER) i ISABEL ILLA (Directora Unitat Malalties Neuromusculares. Catedràtica Medicina de la UAB.) El NMD-ES s’ha creat per registrar el major número possible

Unitat de Malalties Neuromusculars. Servei de Neurologia.
Hospital Santa Creu i Sant Pau. Universitat Autònoma de Barcelona
Grup CIBERER # U762

Article de: SONIA SEGOVIA (coordinadora i gestora del registre NMD-ES. Institut Recerca / CIBERER) i ISABEL ILLA (Directora Unitat Malalties Neuromusculares. Catedràtica Medicina de la UAB.)

El NMD-ES s’ha creat per registrar el major número possible de pacients amb malalties neuromusculars. És el metge especialista, amb el consentiment del pacient, l’ encarregat de registrar les dades. Aquest registre es va iniciar fa 4 anys i mig i té diversos objectius tan assistencials com de recerca. És una eina útil per crear guies diagnòstiques, de seguiment i de tractament adequades al nostre país , accessibles a tots els pacients. A més, el registre NMD-ES es va plantejar i dissenyar de tal forma que fos útil per fer recerca de qualitat i per trobar de forma ràpida, pacients candidats per assajos clínics.

Les malalties neuromusculars (MNM) constitueixen un grup molt heterogeni de patologies. Tenen en comú que el seu diagnòstic requereix la utilització de tècniques especialitzades que inclouen estudis neurofisiològics, histològics de múscul i nervi, immunològics, radiològics i moleculars molt específics. Totes les MNM son malalties minoritàries. En xifres globals existeixen més de 60.000 afectats per MNM a tota Espanya. Els registres de pacients constitueixen una eina fonamental pel desenvolupaments de la investigació clínica i bàsica a l’àrea de les malalties rares, així com als plans de salut i de qualitat de vida. És per això que registrar pacients amb malalties neuromusculars permet obtenir dades epidemiològiques útils per planificació sanitària,proporciona un número significatiu de pacients i mostres per fer recerca i és una eina ràpida per localitzar pacients per assajos clínics. Les estructures sanitàries nacionals e internacionals requereixen de l’existència de bases de dades i registres de les malalties neuromusculars, ja que són una eina fonamental pel desenvolupaments de la investigació clínica i bàsica a l’àrea de les malalties rares, així com als plans de salut i de qualitat de vida.

Actualment en aquest projecte hi participen 27 hospitals nacionals, 5 d’ells de Catalunya. Fins ara hi ha 10 registres operatius, que engloben les següents malalties neuromusculars: Distròfies Musculars, Neuropaties Hereditàries, Miopaties Mitocondrials i Malaltia de Pompe, Miastènia Gravis i Miastènia Congènita, Neuropaties Inflamatòries, Miositis per Cossos d’Inclusió i altres Miopaties Inflamatòries i Esclerosis Lateral Amiotròfica.

Pel disseny de cada registre es segueix una metodologia en la que un grup d’experts de diferents llocs d’España s’encarreguen del disseny i contingut de la base. En general les bases tenen entre 125 i 540 camps d’informació. Es recullen dades demogràfiques, clíniques, proves diagnòstiques, evolució de la malaltia, genètica i tractament (si s’escau). Hi ha una informació que és obligatòria introduir per evitar llacunes d’informació.

Per tal d’assegurar la qualitat de les dades contingudes als registres hem desenvolupat un pla de qualitat , on es defineixen els processos i recursos així com els indicadors de qualitat que asseguren la fiabilitat de les dades. També s’inclou manuals informatius pels participants on es detalla com s’han d’introduir les dades. Es realitzen auditories detectant errors de contingut i generant informes per solucionar-los. Es realitzen també auditories presencials als centres.

Protecció de dades

El nostre projecte compleix estrictament la llei Orgànica 15/1999 Ley Orgánica de protección de datos (LODP)” i els drets ARCO del pacient (dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició).

La informació continguda als registres és totalment anònima i compleix amb tots els requisits legals de confidencialitat i protecció de dades. El registre no recull cap informació de caràcter personal que pugui identificar al pacient. El sistema assigna un identificador de forma automàtica, codificant les seves dades personals de forma que només podrà ser reconegut pel facultatiu que el va registrar. Cada centre participant és responsable de la custodia segura dels fulls de codificació i els identificadors assignats a cada pacient. El projecte ha de ser aprovat pel Comitè d’ètica de cada centre participant.

El pacient ha de ser prèviament informat de la finalitat del registre, del seu funcionament i del responsable on adreçar-se en cas de necessitat. Ha de disposar de temps necessari per realitzar preguntes i ha de ser informat sobre els drets ARCO, l’accés i la cessió de les dades. Existeix un full d’informació al pacient, que es lliura amb el consentiment informat , que ha de ser signat pel pacient abans de la seva inclusió al registre .

Tot investigador participant disposa d’unes claus personals d’accés al registre en xarxa. Cada investigador te lliure accés a les dades introduïdes per ell mateix. A la web del registre es disposa d’una opció de descarrega directe de les pròpies dades a un arxiu excel. Cada grup d’experts de cada patologia te accés a totes les dades del registre de tots els hospitals participants, no es proporciona cap dada que pugui identificar al pacient. El número de descarregues està limitat a un mensual per centre.

Treballar amb les dades del registre NMD-ES

Els metges poden sol·licitar accés a totes les dades d’una determinada malaltia per realitzar un projecte d’investigació, en aquest cas el projecte és revisat per un comitè científic d’experts que decideix la viabilitat del projecte i si és acceptat proporciona les dades demanades, mantenint sempre l’anonimat dels pacients.

El registre també s’ha utilitzat per fer estudis de viabilitat de assajos clínics al nostre país, ja que pot proporcionar una estimació de quantitat de pacients, amb unes característiques concretes, per patologia. Mitjançant la participació del registre en la xarxa europea TREAT-NMD s’han realitzar consultes per reclutar pacients per assajos clínics, sent una eina ràpida i útil per localitzar els pacients. Per exemple, hem rebut consultes de viabilitat d’assajos clínics i reclutament de pacients amb distròfia muscular de Duchenne i miopatia per cossos d’inclusió.

Situació actual del registre NMD-ES

Actualment hi ha introduïts 4.815 pacients repartits en les diferents bases de dades. De tota la informació recollida s’han pogut realitzar diferents treballs publicats en revistes científiques:

Creació de guies diagnòstiques: amb les dades del registre de Neuropaties hereditàries,es va dissenyar i publicar una “Guia diagnòstica del paciente con Charcot-Marie-Tooth” Neurología 2012., guia nacional basada en informació de pacients propis no inferides d’altres països.

Informació rellevantsanitària: de les dades del registre Miastènia Gravis es va realitzar un estudi descriptius de pacients on s’analitzen les característiques clíniques i els factors desencadenants dels pacients amb crisis miastèniques i altres situacions de risc vital així com la seva resposta als tractaments efectuats. Myasthenia gravis: descriptive analysis of life-threatening events in a recent nationwide registry. Eur. J. Neurology 2015.

Investigació de nous gens: dels registres de neuropaties hereditàries i distròfies musculars s’han localitzat pacients sense diagnòstic mol·lecular i s’estan efectuant estudis de seqüenciació massiva (exoma).

Recerca de biomarcadors, el registre ha sigut també una eina útil a l’hora de buscar pacients per investigació, fruit d’això es va publicar un estudi sobre anticossos a una neuropatia inflamatòria immunomediadaa la revista Neurology. Neurofascin IgG4 antibodies in CIDP associate with disabling tremor and poor response to IVIg. Neurology 2014.

Estudis bàsics en material biològic: com a fruit de la col·laboració entre els investigadors de la red NMD-ES amb investigadors de CIBERER es va publicar un estudi sobre la prevalença de la mutació C9orf72 a l’esclerosi lateral amiotròfica. Analysis of the C9orf72 gene in patients with amyotrophic lateral sclerosis in Spain and different populations worldwide. Hum Mutat. 2013.

Suport econòmic.

El registre NMD-ES es va poder iniciar i consolidar gràcies al finançament rebut per CIBERNED (CIBER de Enfermedades Neurodegenerativas) , Aquest finançament va durar 3 anys (2011-2013). Durant L’any 2014 el finançament del registre el va proporcionar L’Institut de Salut Carlos III mitjantcant un projecte FIS ( Fondos de Investigación sanitaria).

A partir de 2015, CIBERER (CIBER de Enfermedades Raras) ha establert un finançament que es revisarà periòdicament.

Conclusió

 • Disposar d’un registre nacional de malalties neuromuscular serà clau en el futur abordatge d’aquestes malalties en quant a assistència sanitària, búsqueda de gens responsables i investigació clínica de noves teràpies. Serà imprescindible també per participar en xarxes europees de malalties neuromusculars

 • El Registre NMD-ES és un projecte actiu que disposa d’una gran quantitat d’informació de gran valor en el maneig del pacient amb unes característiques concretes.

 • Per participar i ser inclòs en aquest registre us heu d’adreçar al vostre neuròleg de referència que s’haurà de posar en contacte amb nosaltres en cas de que no estigui participant al projecte.

Persona de contacte: ssegovia@santpau.cat (coordinadora i gestora de dades del registre)

Hospitals catalans que participen:

 • Hospital de Bellvitge

 • Hospital Germans Tries i Pujol

 • Hospital Sant Joan de Déu

 • Hospital Materno-Infantil de la Vall d’Hebrón.

 • Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

1 comment

Posts Carousel

Deixar un missatge

El teu email no serà publicat. Es requereixen els camps marcats amb *

Cancel reply

1 Comment

 • Núria Massuet
  23 March, 2016, 10:43 am

  Hola Sònia,
  Acabo de llegir el teu escrit sobre Importància de registrar les malalties neuromusculars: el model NMD-ES. M´ha fet molta gràcia veure el teu nom!
  La veritat és que llegint una noticia a la intranet del meu hospital (H del Mar), m´ha portat a la pàgina d´ASEM, i com jo també estic a Neurologia (però en demències), he volgut explorar una mica la web, i és quan he vist el teu nom 🙂
  Deu nidó la feinada que deus tenir al ser la coordinadora i gestora d´aquesta mega base de dades, no? Deus ser tota una tècnica en temes informàtics!
  Bé, doncs me n´alegro per tu perquè sembla un projecte molt interessant i d´importància.
  Doncs res més noia, fins la propera!
  Una abraçada,
  Núria Massuet (Infermeria Vic!)

  REPLY