PARCS INCLUSIUS, PARCS PER TOTHOM

PARCS INCLUSIUS, PARCS PER TOTHOM

ASEM Catalunya se suma a la reivindicació perque es garanteixi el dret al joc inclusiu dels infants i famílies amb discapacitat física i/o orgànica a L´Ajuntament de Barcelona.   Fa aquesta reivindicació tot sumant-se a la iniciativa europea ‘Streets for kids’ (“Carrers oberts per a la infància”), que aquest 6 de maig convoca a ciutadania

ASEM Catalunya se suma a la reivindicació perque es garanteixi el dret al joc inclusiu dels infants i famílies amb discapacitat física i/o orgànica a L´Ajuntament de Barcelona.

 

  • Fa aquesta reivindicació tot sumant-se a la iniciativa europea ‘Streets for kids’ (“Carrers oberts per a la infància”), que aquest 6 de maig convoca a ciutadania i entitats a sortir al carrer per demanar ciutats més amables i verdes que millorin la qualitat de vida de tothom, i incorporin la mirada de la infància en les polítiques urbanes i de mobilitat.
  • ASEM Catalunya reclama a l´Ajuntament de Barcelona que garanteixin el dret al joc dels nens i nenes amb discapacitat, assegurant que els parcs infantils són accessibles i inclusius. L’entitat considera que no fer-ho és una qüestió de vulneració de drets, a més que és una obligació legal i moral que els ajuntaments no haurien de deixar en mans dels pressupostos participatius de les ciutats, ni en la capacitat reivindicativa de les famílies, sobrecarregant-les més.

 

  • Des de l’entitat detectem que al municipi hi ha una manca d’accessibilitat i seguretat dels carrers, dels espais i elements de lleure i dels entorns escolars, fan que les famílies i infants amb discapacitat hagin de recórrer kilòmetres per poder fer quelcom tan bàsic i quotidià com jugar i relacionar-se.

 

  • ASEM Catalunya reivindica també que les pacificacions dels carrers de les ciutats (sobretot als entorns escolars) siguin veritablement accessibles i inclusives i tinguin en compte els infants i les famílies amb discapacitat,percebent-los com un agent actiu més de la comunitat en la promoció de ciutats jugables i coeducadores per a tothom.

 

  • ASEM Catalunya insisteix també al Govern de la Generalitat en la urgència de l’aprovació del Decret d’Accessibilitat de Catalunya, que hauria de permetre avançar en l’impuls d’espais de joc accessibles i inclusius arreu del territori català.

 

  • Així mateix, també posa de manifest la necessitat de generar fórmules àgils i senzilles, compartides per tots els municipis catalans, que permetin la col·locació d’elements inclusius en espais de joc existents, de forma consensuada amb les famílies de la localitat, i garantir que els plecs de condicions tècniques de les noves instal·lacions i de les remodelacions sempre incorporin criteris d’accessibilitat i inclusió.

 

En el marc de la iniciativa europea “Streets for Kids” (“Carrers oberts per a la infància”) –impulsada entre altres per la plataforma “Clean Cities”-, que aquest 6 de maig anima a sortir al carrer per demanar ciutats més amables i verdes que millorin la salut i la qualitat de vida de tothom, i que incorpori la mirada de la infància en les polítiques urbanes i de mobilitat, ASEM Catalunya reivindica es garanteixi el dret al joc inclusiu als infants i famílies amb discapacitat física i/o orgànica a Barcelona.

Cal recordar que, gràcies a l’impuls de diferents famílies i entitats, els darrers anys s’ha intensificat el treball de l’accessibilitat des de la mirada de la infància, incidint especialment en la manca d’espais de lleure i elements de joc inclusius de proximitat a la gran majoria de municipis de Catalunya.

L’entitat remarca que el dret al joc és un dret reconegut tant a la Convenció dels Drets de l’Infant (a l’article 31), com a la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat (a l’article 30). Aquesta última, estableix que les Administracions públiques han d’assegurar que els infants amb discapacitat tinguin igual accés que els altres infants a la participació en activitats lúdiques, recreatives, de lleure i esportives. Quelcom important no només per ser una qüestió lúdica, sinó per ser també activitats que contribueixen a despertar la curiositat, crear confiança, millorar l’autoconeixement i aprendre a socialitzar, entre molts altres beneficis. En aquest sentit, ASEM Catalunya reivindica que els espais de joc no només han de permetre l’entrada dels infants o de les famílies amb discapacitat física i/o orgànica, sinó que també han de contenir elements adaptats i inclusius per poder jugar amb la resta d’infants.

Per això, ASEM Catalunya seguim insistint que la manca d’oferta lúdica i de lleure inclusiva és una qüestió de vulneració de drets i una obligació legal i moral que els ajuntaments, que són qui tenen les competències directes, no poden deixar en mans dels pressupostos participatius de les ciutats, ni en la capacitat reivindicativa de les famílies, sobrecarregant-les més, com ha passat en diversos municipis de Catalunya.

Una situació que ha de comptar amb solucions compartides per tots els municipis catalans i amb la mirada de les famílies

Insistim en la importància de l’aprovació del Decret d’Accessibilitat de Catalunya per avançar en l’exercici del dret al joc de manera equitativa a tot el territori català.

L’entitat també posa de manifest la necessitat de generar fórmules àgils i senzilles, compartides per tots els municipis catalans, que permetin la col·locació d’elements inclusius en espais de joc preexistents, de forma consensuada amb les famílies de la localitat. Així com, que es garanteixin els plecs de condicions tècniques de les noves instal·lacions i de les remodelacions sempre incorporin criteris d’accessibilitat i inclusió. En aquest sentit, es pot fer servir com a guia els materials que l’Ajuntament de Barcelona ha generat recentment sobre aquesta temàtica, entre ells, una guia i un plec de condicions tècniques, que poden ser de gran utilitat per al municipi.

Per altra banda, una de les reivindicacions de les famílies i de les entitats que actualment genera més resistència és la instal·lació de gronxadors per a infants amb cadira de rodes. En aquest sentit, tant ASEM Catalunya com les famílies i les altres entitats, aposten per explorar les diferents opcions disponibles al mercat actualment, redissenyar l’entorn i l’element si fos necessari, sempre prioritzant els models que poden fer servir els infants amb la seva pròpia cadira de rodes. Així com també es demana que s’implementin campanyes educatives i de conscienciació sobre la necessitat de respectar i cuidar el que ens envolta per tal de garantir-ne un bon ús i gaudi amb seguretat.

Obrir la mirada sobre el joc i el lleure de tots els infants i joves a les ciutats

ASEM Catalunya també insisteix que el dret al joc i al lleure dels infants i joves (amb i sense discapacitat) als municipis inclou també les intervencions als patis escolars i dels instituts amb una mirada coeducativa (tenint en compte la perspectiva i els rols de gènere) i inclusiva, així com totes aquelles activitats lúdiques que es puguin organitzar a l’espai urbà quotidianament o per algun esdeveniment concret.

En aquesta línia, la nostra entitat també apunta a la importància de comptar amb carrers de trànsit pacificats a les ciutats (especialment al voltant dels centres educatius i equipaments similars) per tal de generar espais més segurs, accessibles i saludables que promoguin l’autonomia i el joc de tots els infants i joves de manera inclusiva. Promovent d’aquesta manera la interrelació, la generació de vincles i l’educació des dels valors de la diversitat de tots i totes. Per tal d’aconseguir-ho, ASEMCat demana fer ús dels fons europeus “Next Generation” vinculats a mobilitat, ja que uns carrers més accessibles i amables promouen els desplaçaments de proximitat a peu així com l’estada i gaudi de l’espai públic en igualtat d’oportunitats.

Així mateix, la Federació ECOM, de la qual formem part, continuarà treballant aquest any amb entitats, famílies, professionals i administracions públiques per promoure ciutats més jugables i coeducadores des de la inclusió i la diversitat a través del seu projecte “Ciutat Viva”, generant espais d’enxarxament i acció col·lectiva arreu del territori català. En paral·lel, i dins també del marc de la iniciativa “Streets for Kids”, diferents famílies participants del grup de treball d’ECOM han organitzat també una trobada lúdico-reivindicativa per al dissabte 7 de maig de 12h a 14h a la Plaça Sant Jaume de Barcelona.

Asem Catalunya
Asem Catalunya
ADMINISTRATOR
Perfil

Posts Carousel

Deixar un missatge

El teu email no serà publicat. Es requereixen els camps marcats amb *

Cancel reply