CONFIDENCIALITAT

La informació continguda en aquest missatge i/o arxiu(s) adjunt(s) és confidencial/privilegiada i està destinada a ésser llegida per la(es) persona(es) a la(es) que va dirigida. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari assenyalat, el treballador o l’agent responsable d’entregar el missatge al destinatari, o ha rebut aquesta comunicació per error, li informem que està totalment prohibida, i pot ésser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquesta comunicació, i li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l’adreça a dalt mencionada. Gràcies.

Aviso legal

Este mensaje, incluidos sus ficheros adjuntos, contienen información confidencial, dirigida a un destinatario y con una finalidad específica protegida por la Ley. Le informamos que si Usted no es el destinatario del mismo, deberá eliminar éste mensaje, quedando estrictamente prohibida cualquier divulgación, copia o distribución de su contenido, así como desarrollar o ejecutar cualquier tipo de acción basada en su contenido. Si Usted es el destinatario, el uso de la información que ha recibido, deberá estar limitado a la finalidad específica por la cual se le ha enviado. Gracias

Protecció de Dades Personals

En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de Associació Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars ( ASEM CATALUNYA), CIF: G-63277784, inscrita al Registre d’ Associació amb el núm. 28251. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació que ens vinvula l i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: C/ Sant Adrià, 20.RecinteFabra i Cots, 08030 Barcelona (Barcelona), o bé, enviar un correu electrònic a administracio@asemcatalunya.com.

Donar-se baixa de la llista de correu

Si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic: administracio@asemcatalunya.com.

Uso de cookies

Per obtenir informació de navegació dels usuaris de la nostra web, utilitzem cookies de tercers i persistents. Més informació a política de cookies. Premi a l'enllaç per a més informació sobre la nostra política de cookies.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies