Presentació

Video del Conseller de Salut, el honorable senyor Antoni Comín i Oliveres

Anàlisi del Programa de Rehabilitació i Fisioteràpia Domiciliària

Presentació Maria Ramos, Asem Catalunya

Presentació Josep Antoni Teixidó, Servei Català de la Salut

Presentació Juan José Moro, Asem Catalunya

Presentació Anna Febrer, Hospital Sant Joan de Dèu

Presentació Conxita Closa, Coorporación Fisiogestión

Debat

Presentació Maria Ramos, Asem Catalunya

Presentació Juan José Moro, Asem Catalunya

Taller Teròric-pràctic fisioteràpia respiratòria per a persones amb malalties neuromusculars tant per adults com nens

Presentació taller adults Alba Gómez, Hospital Vall d’Hebron